Miras Hukuku

tarafından hanilche

Miras Davası Avukatı Ankara

Miras Davası Avukatı Ankara ; Miras Hukuku, Türk Medeni Kanunu’nun 495-675. maddeleri arasında düzenlenmiş hukuk dalıdır. Bu kapsamda, bir kimsenin ölümü ya gaipliğine karar verilmesi durumunda mirasçılara kalan hak ya da borçlara miras denmektedir. Miras hukuku konusunda miras hukuku avukatı görev almaktadır.

Miras avukatlığı geniş mevzuat bilgisi gerektirmektedir. Bununla birlikte, araştırma yapılması ve mirasçılarının haklarının tespitinin sağlanması açısından avukatın kendi alanında uzmanlığının ve tecrübesinin iyi olması hak kaybına uğramamak açısından oldukça önemlidir. Ankara en iyi miras davası avukatı konusunda arayış içerisinde olanlar, bu konuda kapsamlı bir araştırma içerisine girmektedirler. Hukuk büroları ile çalışırken bu konuda ihtisaslaşmış hukuk bürolarını tercih ederek, en iyi miras hukuku avukatı konusunda doğru adrese ulaşabilirsiniz.

Miras Avukatı


Miras bırakan kişinin ölümünün ya da gaipliğinin ardından üzerinde kayıtlı olan mallara hak sahibi kişilere de mirasçı denir. Tereke ise ölen ya da gaipliğine karar verilen kişilerin mal varlığı, hak ve borçlarının tümüne verilen addır. Kişinin ölümü ile birlikte tereke mirasçılara bir bütün olarak devredilir. Mirasçılar, terekedeki tüm mal ve haklardan bütün olarak sorumludurlar. Ankara en iyi miras avukatı olarak bu alanda pek çok davada etkili ve başarılı sonuçları sunuyoruz.

Avukatlık büromuzda her türlü miras davası hukuk süreci başarı ile yürütülmektedir. Miras hukuku konusunda , mirasçı atama, vasiyetname düzenleme, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, miras paylaşımı, veraset belgesi çıkarma, vasiyetname tanzimi, tereke tespiti ve defter tanzimi davaları, miras taksim sözleşmeleri, vasiyetname iptali, tenkis davaları, muris muvazaasına dayalı tapu, terekenin taksimi davası, mirastan kaynaklı istihkak davaları, miras hukuku danışmanlığı, veraset davası (veraset iptali, veraset ilanı almak), vasiyet alacaklısı miras davası, mirasın reddi davası, miras sözleşmesi davaları, miras dolayısı ile izaleyi şüyu davası, tenkis davası, muvazaalı miras iptali, miras dolayısıyla istihkak davası gibi pek çok geniş alanda hizmet verilmektedir. Bu konularda hizmet verirken Ankara miras davası avukatı olarak alanında en iyi hizmet ile farkımızı ortaya koyuyoruz.

Ankara Miras Hukuku Avukatı


Mirasçılık yasal ya da iradi mirasçılık olarak ikiye ayrılmaktadır. Yasal mirasçılık, miras bırakanın iradesine bağlı olmayan ve miras bırakanın ölümü üzerine doğrudan kanundan kaynaklanan bir miras hukuku statüsüdür. Kanuni mirasçılık Medeni Kanun’un 495-501 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre yasal mirasçılar, miras bırakanın kan hısımları, evlatlık ve altsoyu ile sağ kalan eştir. Atanmış mirasçı, miras bırakanın kendi özgür iradesiyle mirasının bir kısmını veya tamamını belirli bir kişiye bırakmasıyla mirasçı olan kişidir.

            Bir kimse, yasal mirasçılarının haklarını etkileyecek şekilde mirasçı atamış ise yasal mirasçıların saklı pay oranlarının azalıp azalmadığına bakmak gerekmektedir.

            Miras bırakan kişiler, bazı durumlarda mal varlıklarını bazı mirasçılarına bırakmak istemezler. Bunun için farklı yollara başvururlar. Miras bırakan kişinin, mirasçılarının hakkı olan bu davaya miras davası denir

            Kendisine, ölen bir yakınından miras kalan, ya da miras kalması söz konusu olan kişiler ya da miras davasının henüz sonuçlanmamış olduğu durumlarda, insanlar en iyi miras davası avukatı arayışına girmektedirler.

            Miras hukuku, alanında uzman avukatlar aracılığı ile yürütüldüğünde hak kaybı yaşanmasının önüne geçilmektedir.

Miras Hukuku Uzman Avukat


            Yasal mirasçılık,  2. Ve 3. Zümre mirasçılar ve sağ olan eş yasal mirasçı olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda mirası kalan kişinin, evlat edindiği kişiler de yasal mirasçı olarak kabul edilmektedir. Muris tarafından kendisi sağ iken vasiyetname düzenlenerek, mirasından pay almasını istediği kişiler de atanmış mirasçı olarak hak talep edebilmektedir. Ankara miras hukuku uzman Avukat tercih ettiğinizde, miras hukuku yasal sürecinde, profesyonel destek alabilirsiniz.

Kendisine miras kalan kişilerin yasal mirasçı olarak hak kazandığı paylar, zümreye göre değişiklik göstermektedir. Mirastan hak talep edebilmek için şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar arasında ilk olarak, miras alacak kişinin sağ olması gerekir. Daha sonra hak ehliyetine sahip olup mirastan yoksun olmaması gerekmektedir. Bu şartlara uyan her kişi mirastan hak alabilmektedir.

Miras bırakan kişinin borçları mirasçıların sorumluluğu altındadır. Miras bırakan kişinin alacaklıları, kendisinin mirasçılarından yasal bir hak olarak borçlarını tahsil edebilmektedir. Mirasçılar bu borçları ödemek istemediklerinde, mirası reddetmek zorundadırlar.

Vefat eden ve kendisinden miras kalan kişinin, geride kalan kimsesi olmadığında miras devlete kalmaktadır. Aynı zamanda mirasçılar 3. Dereceye kadar sınırlıdırlar. 3. Dereceye kadar alt ve üst soyları bulunmayan kişilerin mirası yine devlete kalmaktadır.

Miras Davası Avukatı

            Yasal yahut iradi mirasçılar arasında çeşitli anlaşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu tür anlaşmazlıklara hukuk yolu ile müdahale edilerek çözüme ulaşılır. Miras davası anlaşmazlıklarınızda sizler de miras davası avukatı Ankara ilinde uzman yazdım talep edebilirsiniz. Alanında uzman bir miras avukatı ile mirasçılar olası bir zararın önüne geçerek haklarını talep edebilmektedirler. Ankara miras avukatı konusunda tecrübeli ve başarılı bir şekilde müvekkillerimizin haklarını savunuyoruz. Miras hukuku avukat tavsiye edenler arasında ilk sırada olarak, aldığımız işleri profesyonel olarak sorunsuz şekilde hukuk yolları ile tamamlamamız en büyük etkendir. Sizlerde her türlü miras davası konusunda bizimle iletişime geçerek sorunlarınızın üstesinden kolay şekilde gelebilirsiniz.

Miras Davası Avukatı Ankara Ücretleri

Miras hukuku, teknik terimler içermektedir.  Miras davası hukuk terimlerini sizlere açıklayacak olursak, ilk terim verasettir. Veraset, ölmüş olan kişinin, tüm mal varlığının mirasçı olarak tanımlanan kişilere geçmesi anlamına gelir. Bu nedenle miras hukuk davalarında en temel sebepler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, miras bırakan kişiye muris, mirasçı durumunda olan kişiye de varis denmektedir.

Miras avukatı ücreti Ankara davanın içeriğine göre değişmektedir. Miras davası avukatından yardım alacağınız konular arasında, mirasın reddi, mirasçı belgesi çıkarılması, miras reddi süresi, miras bırakanın mal varlığının tespit edilmesi, miras sözleşmesinin yapılması yer almaktadır.

Miras davası avukatı Ankara gibi büyük şehirlerde yoğun çalışma alanına sahiptir. Avukatlar ülkemizde, kendisine gelen her davaya bakmak hak ve yetkisine sahiptir. Bu yüzden miras davası avukatı resmi bir tanım değildir. Ancak bu konuda uzman çalışmalar yapan avukatlar tercih edilmelidir. Sizlere miras hukuku davası en iyi avukatı olarak Ankara ilimizde tam zamanlı destek sunuyoruz.

Ölmüş bir kimseden kendisine miras kalan kimseler, devam eden mirasçılık sürecinde uyuşmazlık yaşadığı sürece en iyi miras avukatları konusunda bir arayış içerisindedirler. En iyi miras avukatı özellikleri arasında ise, avukat ile müvekkil arasındaki güven ilişkisini tesis etmesi yer almaktadır. Güven ortamının ardından , avukatın çok iyi bir iletişim gücüne sahip olması gerekmektedir. Miras hukuku alanında tecrübeli, hakimiyeti üst seviyede olsa dahi, etkili bir iletişim ile müvekkiline tüm bilgi ve birikimini aktarabilmelidir.

Ankara miras davası avukatı arayışlarınızda miras hukuku avukat tavsiye profesyonel çözümler için bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

Benzer Yazılar

Yorum

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.